Konzultace žilní chirurgie - varixy

Milujte svoje nohy a nebojte se nosit šaty. Díky exkluzivní žilní chirurgii v ISCARE.

Není k dispozici

Nejbližší pobočka

Klinické Centrum ISCARE (5.3 km)
Českomoravská 2510/19, Praha, 19000

Dnes otevřeno 7:00 - 19:00
Otevírací doba

Garance kvality

MUDr. Slavomír Rokošný, Ph.D., FEBS

Vedoucí lékař Centra žilní chirurgie

V centru Cévní chirurgie léčíme všechny formy žilní insuficience, včetně nejzávažnějších stádií (bércový vřed). Termín na konzultaci a výkonu pro vás najdeme už v rozmezí 1-2 měsíců. Terapie je založená na základně recentních mezinárodních doporučení a všechny výkony provádíme ambulantně – bez nutnosti předoperačních vyšetření, hospitalizace a celkové anestesie. Nabízíme všechny dostupné možnosti endovenózní léčby. Já a můj tým máme dlouholeté zkušenosti z renomovaných pracovišť v České republice a ve Velké Británii (IKEM Praha, Guy‘s and St Thomas Hospital London, Royal Infirmary of Edinburgh) a co vidím jako výhodu zde je možnost uplatnit své zkušenosti v nejmodernějším zdravotnickém zařízení v České republice. Žilní centrum ISCARE je pod záštitou Chirurgické kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a naše výsledky výsledky publikujeme v renomovaných zahraničních odborných časopisech.

Vzdělání:

 • 2008: Atestační zkouška – společný základ chirurgických oborů
 • 2009: Atestační zkouška – cévní chirurgie
 • 2017: Fellow of European Board of Surgery (FEBS) – European Board of Surgery Qualification Exam – Transplant Surgery, Barcelona, Spain
 • 2020: postgraduální doktorandské studium (Ph.D.) 1. LF UK Praha

Zaměstnání:

 • 9/2003 - 6/2006: sekundární lékař, Klinika kardio-vaskulární chirurgie, IKEM Praha, ČR
 • 7/2006 - 8/2016: sekundární lékař, Klinika transplantační chirurgie, IKEM Praha, ČR, od 3/2013 vedoucí lékař ambulance a příjmu, Klinika transplantační chirurgie, IKEM Praha, ČR
 • 8/2016 - 11/2017: transplant and retrieval surgeon, Transplant Unit, Royal Infirmary of Edinburgh, University of Edinburgh, United Kingdom
 • 11/2017 – nyní: cévní chirurg, vedoucí lékař pro žilní chirurgii a cévní přístup, Chirurgická klinika 3. Lekařské Fakukty Univerzity Karlovy a FNKV, Praha
 • 2012 – nyní: ordinář pro cévní chirurgii, Nemocnice Litoměřice
 • 2014 – nyní: lektor, Institut Postgraduálního Vzdělávání ve Zdravotnictví (IPVZ), Praha
 • 11/2017 – nyní: odborný asistent, 3. Lekařská Fakukta Univerzity Karlovy, Praha
 • 3/2018 – nyní: vedoucí lékař Žilní chirurgie, Klinické centrum ISCARE, Praha

Publikační činnost:

 • ORCID ID: 0000-0002-4547-0714
 • Hirsch index: 7 Web Of Science, 8 Scopus
 • Research Gate (RG) score: 29 works, 1515 reads
 • Publikace s IF: 15
 • Publikace bez IF: 13
 • Citace (podle RG): 149
 • Kapitoly v knize: 2
 • Přednášky (domácí a zahraniční): 46+17

Členství v odborných společnostech:

 • European Society for Vascular Surgery (ESVS)
 • General Medical Council, United Kingdom (GMC)
 • Společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká společnost pro cévní přístup

Odborné stáže:

 • 2010: Endovascular Training for Vascular Surgeons, Lugano, Švýcarsko
 • 2010: Vascular Department Uppsala University Hospital, Uppsala, Švédsko
 • 2011: Transplant Department, Universitair Ziekenhuis Leuven, Leuven, Belgie
 • 2013: Endovenous Laser Methods, Lipsko, Německo
 • 2019: Venous Seal Methods, Řím, Itálie